Skydda vår miljö

Arbetar digitalt – för miljöns skull

Vår miljö är utan tvekan det viktigaste som finns då det inte skulle finnas något utan den. Att värna om miljön är lika viktigt som att ta hand om sina barn då det är de som kommer att få leva med den i framtiden. Alltså är det en självklarhet att vi värnar om om miljön.
Vi arbetar huvudsakligen digitalt och håller därmed nere materialförbrukningen på ett minimum. Elen som vi nyttjar kommer huvudsakligen från förnybara energikällor och vårt kontor ligger i en nybyggd energieffektiv byggnad.