Konceptutveckling

Konceptutveckling

Från idé till utvecklingsprojekt

Konceptutveckling är ett lika brett område som CGI men för oss står det för de första stegen för att kunna realisera en idé. I det här stadiet lägger vi fokus på några huvudpunkter.

  • Är den tillverkningsbar och till viken kostnad?
  • Monteringskoncept och delningslinjer mellan delar/verktyg
  • Monteringsföljd och utpekande av möjliga svårigheter
  • Ergonomiska aspekter

Vi arbetar med allt från papper och penna upp till CGI, vi väljer det medium som passar er bäst. Konceptet prövas efter olika kriterier och om så önskas så genomför vi gärna ändringar, allt för att kunna gå vidare till konstruktionsfasen.

Från idé till utvecklingsprojekt

Konceptutveckling är ett lika brett område som CGI men för oss står det för de första stegen för att kunna realisera en idé. I det här stadiet lägger vi fokus på några huvudpunkter.

  • Är den tillverkningsbar och till viken kostnad?
  • Monteringskoncept och delningslinjer mellan delar/verktyg
  • Monteringsföljd och utpekande av möjliga svårigheter
  • Ergonomiska aspekter

Vi arbetar med allt från papper och penna upp till CGI, vi väljer det medium som passar er bäst. Konceptet prövas genom efter olika kriterier och om så önskas så genomför vi gärna ändringar, allt för att kunna gå vidare till konstruktionsfasen.