Impressum

Information enligt § 5 i tyska Telemediagstiftningen (TMG, Telemediengesetz)

hsd GmbH

Triere Strasse 30

53518 Kottenborn

 

Handelsregister: HRB 25089

Registreringsdomstol: Amtsgericht Koblenz

 

Representerad av:

Henrik Samuelsson

 

Kontakt

Telefon: +49(0)2691 – 937 9997

E-Mail: henrik@hsd-studios.com

 

Moms-ID

Momsnummer enligt §27 a i momslagen:

306068532

 

EU-Tvistlösning

Den europeiska kommisionen ställer en plattform till förfogande för Online- tvistlösning; https://ec.europa.eu/consumer/odr

Vår E-mail adress hittar ni ovan i impressumet

 

Tvistlösningsförfaranade inför en skiljedomstol för konsumenter

Vi är vare sig villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfarande inför en skiljedomstol för konsumenter.

 

 

 

Ansvar för innehåll

Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med allmän lag i enlighet med avsnitt 7, punkt 1 i den tyska telemedialagen. Enligt §§ 8 till 10 TMG är vi som tjänsteleverantör inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att undersöka omständigheter som indikerar olaglig aktivitet

 

Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmänna lagar förblir opåverkade. Ansvar i detta avseende är emellertid endast möjligt från den tidpunkt då vi blir medvetna om en specifik juridisk överträdelse. Så snart vi blir medvetna om en motsvarande juridisk överträdelse tar vi bort detta innehåll omedelbart.

 

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part vars innehåll vi inte har något inflytande på. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella juridiska överträdelser när de länkades. Olagligt innehåll kunde inte kännas igen vid tidpunkten för länkningen

 

Permanent övervakning av innehållet på de länkade sidorna är inte rimligt utan konkreta bevis för brott mot lagen. Så snart vi blir medvetna om lagliga överträdelser tar vi bort sådana länkar omedelbart

 

Upphovsrätt

Innehållet och verk på dessa sidor som skapats av webbplatsoperatören omfattas av tysk upphovsrättslag. Reproduktion, bearbetning, distribution och all typ av exploatering utanför gränserna för upphovsrätten kräver skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk.

 

Såvida innehållet på den här webbplatsen inte skapades av operatören följs tredje parts upphovsrätt. Särskilt innehåll från tredje part är markerat som sådant. Om du ändå blir medveten om upphovsrättsintrång, ber vi att du meddelar oss om detta. Om vi ​​blir medvetna om juridiska överträdelser tar vi bort sådant innehåll omedelbart.