Ex-it

Arbete inom medicinindustrin

  År: 2010

Kund: m4 solutions AB

 Typ: Prototyp

Detta projektet handlade om att utveckla ett vikbart ställ för ett medicinskt mätinstrument. Instrumentet mäter muskelstyrkan i händerna på patienter med en viss muskelsjukdom.

Själva mätinstrumentet utvecklades av en partnerfirma i samarbete med ett sydsvenskt universitet.

Flera prototyper byggdes och de blev väl emottagna.