Autonom buss

Modulär enkehet

  År: 2020-

Kund:

 Typ: Konzeptstudie

Efter att ha blivit inspirerad av vad den autonoma tekniken kan erbjuda föddes denna tanken hos mig. En autonom bus är verkligen inget nytt men möjligheten att kunna gestalta den för olika ekonomiska och tekniska förutsättningar genom ett sorts modulsystem sporrade mig. Det är ett komplext koncept med många aspekter så som; hållfasthet, performance, ergonomi, styling etc. och kommer därmed ta mycket tid i anspråk.

Då det är ett så pass stort projekt och det befinner sig i startspåren kommer det att uppdateras allt eftersom.