miljö

Miljö

En av de viktigaste sakerna övehuvudtaget är vår miljö, för utan den så finns det inte så mycket annat. Därför månar vi om den vår miljö och gör allt vad vi kan för att skona den.

Huvuddelen av vårt arbete utförs rent digitalt och därför kan vå hålla nere materialförbrukningen till ett minimum. Strömförsörjningen kommer från återvinnigsbara och miljövänliga källor och våra lokaler befinner sig i nybyggda lokaler med låg enrgiförbrukning.Share by: