konceptutveckling

Konceptentwicklung

Inom konceptutvecklingen så uvecklar vi era idéer ett steg vidare i riktningen tillverkningsbar produkt. Allt detta självklart med hänsyn tagen till alla aspekter, tekniska som estetiska.

Vi arbetar huvudsakligen efter kundönskmål men ställer mer än gärna vårt kunnande till förfogande för att kunna föreslå förbättringar.

När det gäller funktionell design arbetar vi med lika mycket med form som med funktion eftersom båda dessa faktirer är lika viktiga. En väl fungerande produkt som inte attraherar kundens intresse är lika värdelös som en attraktiv produkt som inte fungerar.

Resultatet av vårt arbete levererar vi efer era önskemål, ritningar, 3D modeller, renderingar eller animeringar.


Sammanfattning

- Geomtriesäkring

- Konceptsäkring

- Funktionssäkring

- CAD Modeller

- Visualisering


Share by: