konstruktion

Konstruktion

Konstruktion av komponenter för såväl estetiska som mekaniska ändamål är en av våra primåra kompetensområden. Arbetet utförs efter kundönskemål och efter önskade specifikationer med stor kompetens och effektivitet.

Vi anänder oss av vår erfarenhet och know-how för att utföra konstruktioner med hänsyn tagen till tillverkning, vikt och kostandseffektivitet.

Till den tekniska utvecklingen av en produkt hör självklart en gedigen kommunikation och avstämning med design och anvariga konstruktörer för angränsande delar. En gedigen dokumentation över utfört arbete här givetvis därtill för att kunna erbjuda ett attraktiv kompletterbjudande.Sammmanfattning

- Catia V5 från Dassault Systémes

- Helparametrisk konstruktion

- Kostnadseffektivitet

- Viktoptimierung

- Schnittstellenabsicherung

- Automotive Interiör / Exteriör

- Formsprutade komponenter

- Naturfiber- / Pressdelar

- RitningsframtagningShare by: