idéförvaltning

Ideenmanagement

De flesta människor och lakså företag har iblend riktigt goda idéer och det till och med ganska ofta. Tyvärr förblir de flesta av dessa på idéstadiet eftersom det saknas tid och pengar för att utvärdera och förverkliga dessa

I denna situationen står vi mer än gärna till tjänt och hjälper er och ert företag att få liv i dessa idéer. Vi hjälper till att utvärdera era idéer och rör oss sakta men säkert mot en realiserbar produkt. Tack vare bland annat handskisser kan vi snabbt och enkelt får ner era idéer på papper och dämed öka förståelsen för produkten och därmed även för förbättringar etc. Allt detta sker under största tillit och sekretess utan inblandning av en tredje person.

Till slut har vi nått ettt urval av två eller fler varianter som ni kan arbeta vidare med. För de vidare stegen mot en produkt hjälper med mer än gärna till, kanske vill ni börja med en renderad bild?Sammanfattning

- Strukturering av idéer

- Visualisierung av idéer

- Utvärdering av idéer


Share by: